استاندار خوزستان برای بررسی آخرین وضعیت ذخایر آبی و خروجی سدها ، از سد دز و کرخه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان عصر چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان خوزستان برای بررسی آخرین وضعیت ذخایر آبی و خروجی سدها ، از سد دز و کرخه بازدید کرد.