همزمان با رویداد جهانی ساعت زمین پل تاریخی خواجو در اصفهان 10 فروردین ماه خاموش می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، پل تاریخی خواجو 10 فروردین ماه همزمان با رویداد جهانی ساعت زمین  از ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه خاموش می شود. 

در آخرین شنبه ماه مارس هر سال که امسال در ایران مصادف با 10 فروردین 98 است، مراسمی نمادین با عنوان "ساعت زمین" در برخی شهرهای جهان برگزار می شود و طی آن معروف ترین بناهای جهان یک ساعت در تاریکی فرو می روند. 

ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت است که از آن به عنوان بزرگترین پویش جهانی محیط زیست یاد شده و در آخرین شنبه ماه مارس هر سال برگزار می شود. خانواده ها و کسب و کارها با خاموش کردن چراغ ها و سایر دستگاه های الکتریکی غیر ضروری خود به مدت یک ساعت آگاهی درباره تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه انرژی در جهان را یادآوری و فرهنگسازی می کنند. 

با توجه به اینکه ایران در راستای حفظ محیط زیست از سال 2011 به این رویداد جهانی پیوسته است، شهر اصفهان نیز با برگزاری رویدادهایی در اماکن تاریخی شهر اهمیت توجه به جایگزینی سوخت های پاک به جای سوخت های فسیلی را به شهروندان یادآوری می کند. 

گفتنی است؛ سال گذشته عمارت تاریخی چهلستون میزبان این رویداد بود و امسال با توجه به جاری بودن آب در بستر رودخانه زاینده رود، این رویداد در پل تاریخی خواجو در برنامه ای از سوی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و با مشارکت فعالان و انجمن های محیط زیستی شهر اصفهان برگزار می شود.