به دنبال بارندگی های اخیر، ندوشن از توابع شهرستان میبد دچار آب گرفتگی معابر و خیابان ها شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، در ندوشن شهرستان میبد بر اثر آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب رفت و آمد مردم برای ساعتی مختل شد. 
این بارندگی ها در ندوشن موجب فعال شدن آبشارها، چشمه سارهای و آبگیری سدها، بندهای خاکی و سنگ آب های منطقه شد.
بارندگی در ندوشن علاوه بر اینکه خوشحالی و شادمانی مردم، کشاورزان و دامداران را به همراه داشت، موجب تلطیف و رفع آلودگی هوای منطقه شد و طراوت خاصی به شهر بخشیده است.