مسئول ایستگاه هواشناسی میبد گفت: در استان یزد بارندگی خوبی ثبت شد که اکثر بارش های در بالا دست رودخانه های فصلی تفت جمع شد، ممکن است بخشی از آب به سمت خضرآباد و میبد نیز حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، زارع مسئول ایستگاه هواشناسی میبد گفت: در استان یزد بارندگی خوبی ثبت شد که اکثر بارش های در بالا دست رودخانه های فصلی تفت جمع شد، ممکن است بخشی از آب به سمت خضرآباد و میبد نیز حرکت کند.

این مقام مسئول افزود: موج بارندگی جدیدی پیش رو است، علی رغم اینکه نمی توان بارش های این موقع سال را به طور کامل پیش بینی کرد، ممکن است استان را در ارتفاعات تحت تاثیر قرار دهد باید مورد توجه قرارگیرد.

وی با اشاره به تغییر اقلیم که بعد از خشکسالی های متوالی شاهد بارش های سیل آسا است، باورهای غلطی که وجود دارد را عاملی برای مشکلات پیش آمده عنوان کرد.