از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ۵ میلیارد تومان اعتبار بابت هزینه‌های ضرروی ناشی از سیل به استان فارس اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری موج فارس، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه‌ای به مدیریت این سازمان در استان فارس، دستور داد تا مبلغ ۵ میلیارد تومان را در قالب تنخواه از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای هزینه‌های ضروری ناشی از سیل به استان فارس اختصاص دهد.

تصویر این نامه به شرح زیر آمده است:

سیل شیراز