جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از حضور نیروهای سپاه و بسیج در کنار مردم تا پایان فرآیند امدادرسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، سردار یدالله بوعلی جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در حاشیه بازدید از مناطق جنوب شهرستان شیراز و ارزیابی  میزان خسارات بارش باران اخیر این شهر، وضعیت امدادرسانی به آسیب دیدگان سیل را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: نیروهای سپاه و بسیج تا پایان فرآیند امدادرسانی در کنار مردم هستند.

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از سیل شیراز

بوعلی اظهار داشت: از ساعات اولیه بروز حادثه تمام نیروها و امکانات مهندسی و پزشکی سپاه استان فارس بصورت آماده باش درآمدند و تا این لحظه خدمات بسیار خوبی به حادثه دیدگان سیل ارائه شده است.

وی در دیدار با جمعی از ساکنان جنوب شیراز با تاکید بر اینکه نیروهای سپاه و بسیج تا پایان فرآیند امدادرسانی در کنار مردم حضور خواهند داشت، گفت: تمام نیروها و امکانات مهندسی و پزشکی سپاه استان فارس در حالت آماده باش هستند و  تا این لحظه خدمات بسیار خوبی به حادثه دیدگان سیل ارائه شده است.

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از سیل شیراز

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس با بیان اینکه 3500 نفر از مسافران نوروزی و آسیب دیدگان سیل اخیر در سالن های ورزشی 9 دی و حسینیه های سپاه فجر اسکان داده شده اند، گفت: سپاه فجر با کمک خیرین بسیجی تلاش کرده است خدمات مناسب را از نظر تغذیه، پزشکی و بهداشت به این مهمانان نوروزی استان فارس ارائه کند.

بازدید جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس از سیل شیراز