استاندار کردستان در بازدید از شهر سنندج گفت: با توجه به بارندگی های پیش رو و امکان سرریز شدن سد لازم است اماکن مسکونی پایاب سدقشلاق جهت حفظ جان مردم تخیله شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کردستان، بهمن مرادنیا در بازدید از سطح شهر سنندج و سد وحدت گفت: استادیوم ورزشی گولان سنندج از پروژه های مهم و دارای اهمیت برای مردم است و باید ساخت این پروژه تسریع شود.

وی ادامه داد: در سنندج و کل استان کردستان مکان مناسبی برای برگزاری مراسم و رویدادهای فرهنگی ورزشی وجود ندارد و بر همین اساس لازم است این پروژه خیلی زود به نتیجه برسد.

مرادنیا همچنین در بازدید از تونل انقلاب سنندج و منازل تخریب شده واقع بر بالا دست این تونل گفت: منازلی در حین اجرای این تونل تخریب شده و تدابیری برای تبدیل این فضا به پارک بانوان یا فضای سبز باید اندیشیدە شود.

وی ابراز امیدواری کرد: تبدیل این مکان بە پارک بانوان یا فضای سبز می تواند برای مردم این منطقە مفید و در تغییر بافت آن موثر باشد.

استاندار کردستان در ادامە از سد وحدت سنندج و میزان ذخیرە آب در پشت دیوارە سد بازدید و ضمن شنیدن توضیحات کارشناسان در خصوص چگونگی مدیریت سد افزود: با توجه به بارندگی های پیش رو و امکان سرریز شدن سد لازم است اماکن مسکونی پایاب سدقشلاق جهت حفظ جان مردم تخیله شوند.

مرادنیا اضافه کرد: بسیاری از اماکن حریم رودخانە غیر قانونی ساختە شدەاند اما نمی‌توانیم منتظر اجرای مراحل تخریب این اماکن باشیم و ضروری است جهت حفظ جان مردم افراد از این منطقە تخلیە شوند.