سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان و دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان با انتشار جدولی مکان های اسکان اضطراری در بندرعباس را اعلام کردند.

به گزارش خبر گزاری موج هرمزگان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان و دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان با انتشار جدولی مکان های اسکان اضطراری در بندرعباس را اعلام کردند.

مهمانان و مسافرانی که اوقات خود را در بندرعباس سپری می‌کنند می توانند در موقعیت های بحرانی (بارندگی و طوفان) به یکی از این مکان ها مراجعه کنند.

مکان های اسکان اضطراری در بندرعباس را در جدول ذیل مشاهده کنید.

مکان های اصطراری اسکان در بندرعباس