رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک گفت: درگشت مشترک از خیابان محمدآباد که با حضور رئیس اداره تعزیرات و کارشناسان بهداشت درمان انجام شد ۵۰۰ کیلو گوشت و مرغ فاسد کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسماعیل اردستانی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک در جمع خبرنگاراناظهار کرد: در ایام نوروز چندین گشت مشترک از آشپزخانه و مرغ فروشی‌ها صورت گرفت و به بعضی از این مراکز اخطاریه‌هایی هم داده‌شده است.

وی گفت: درگشت مشترک از خیابان محمدآباد که با حضور رئیس اداره تعزیرات و کارشناسان بهداشت درمان انجام شد ۵۰۰ کیلو گوشت و مرغ فاسد کشف و معدوم شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای متخلفان پرونده تعزیرات تشکیل و به‌زودی دستورات قضایی برای آن‌ها صادر خواهد شد.

اردستانی در ادامه تأکید کرد: گشت‌های بازرسی در ایام نوروز ادامه دارد و با افراد متخلف به‌شدت برخورد خواهیم کرد.

لازم به ذکر است، این گشت ها تا پایان تعطیلات نوروز ، توسط نمایندگان صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک انجام خواهد شد.