سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان از رشد 19 درصدی اسکان مسافران نوروزی در اصفهان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، ایمان حجتی با اشاره به رشد 19 درصدی اسکان مسافران نوروزی در اصفهان گفت: با تمهیداتی که شهرداری اصفهان اندیشیده است، 40 ورزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی افزود:  تاکنون مسافران در 13 ورزشگاه شهراصفهان اسکان داده شدند.

سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: ظرفیت منازل استیجاری در شهر اصفهان نیز تکمیل شده که بر این اساس  نسبت به سال گذشته اسکان مسافران نوروزی در اصفهان 19 درصد رشد داشته است.

اصفهان- مسافران نورزوی