در نخستین روز از جشنواره کرمانشاه پایتخت نوروز ایران، ویژه اجرای گروه‌های مهمان در کرمانشاه به مناسبت اولین جشنواره ملی آئین‌های نوروزی و موسیقی در محوطه تاریخی بیستون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، در نخستین روز از جشنواره کرمانشاه پایتخت نوروزی ایران، اجرای نمایش آئین نوروز و موسیقی در محوطه تاریخی بیستون با حضور گروه‌های مختلف موسیقی برگزار شد.

گفتنی است که جشنواره کرمانشاه پایتخت نوروز ایران به‌صورت مشترک در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین استانداری، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری کرمانشاه با هشت کمیته تخصصی در حال برگزاری است.