هوشنگ بازوند در مراسم افتتاحیه جشنواره کرمانشاه، پایتخت نوروزی ایران گفت: کرمانشاه باوجود ظرفیت‌های بالای تاریخی و طبیعی استحقاق کسب عنوان پایتخت نوروزی ایران را دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، انتخاب این استان با عنوان کرمانشاه پایتخت نوروزی ایران را اقدامی شایسته دانست و ابراز داشت: استان کرمانشاه با پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی و همچنین به دلیل وجود تنوع فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی کرمانشاه یکی از مقاصد مهم گردشگری به شمار می‌رود و کرمانشاه پایتخت نوروزی ایران جمله ای در خور شان مردمان این دیار است.

وی ضمن تقدیر از حوزه میراث فرهنگی به دلیل برپایی چنین رویداد فرهنگی و هنری مهمی در کرمانشاه، اظهار داشت: برگزاری جشنواره کرمانشاه پایتخت نوروزی ایران نه‌تنها فرصتی مناسب در راستای بیان هنرهای اصیل و بومی سایر نقاط کشور است بلکه می‌تواند نویدبخش فضای شورونشاط در استان کرمانشاه باشد.

گفتنی است که جشنواره کرمانشاه، پایتخت ملی آیین‌های نوروزی ایران، با شرکت 15 استان و شرکت بیش از 200 هنرمند در 15 نقطه شهر کرمانشاه و 12 شهر و شهرستان دیگر استان کرمانشاه هرروز رأس ساعت 16 تا 18 با اجرای برنامه توسط گروه هله پرکی، عمو نوروز و حاج فیروز و ... برگزار می‌شود.