اسامی منظم ترین نمایندگان مجلس در سال 97 از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل،اسامی منظم ترین نمایندگان مجلس"از نظر حضور و غیاب در جلسات علنی و کمیسیون‌های تخصصی"در سال 97 از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شد که از میان هفت نماینده استان اردبیل در مجلس، رضا کریمی  توانست دربین منظم ترین  نمایندگان مجلس قرار گیرد.

اسامی منظم ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد:

سه ماهه اول سال ۹۷

سیده فاطمه ذوالقدر

فردین فرمند

سیدحسین نقوی‌حسینی

رضا کریمی نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی

علی اصغر یوسف‌نژاد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی

حسن کامران دستجردی

مصطفی کواکبیان

محمدرضا تابش

شمس‌الله شریعت‌نژاد

محمدباقر سعادت

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

سکینه الماسی

سید مرتضی خاتمی

سه ماهه دوم سال ۹۷

شهروز برزگر

محمدحسین فرهنگی

روح الله بابایی صالح

محمدرضا تابش

حسینعلی حاجی‌دلیگانی

حسن کامران دستجردی

علی اصغر یوسف نژاد

فردین فرمند

علیرضا سلیمی

سیده فاطمه ذوالقدر

سه ماهه سوم سال ۹۷

محمدرضا تابش

علی اصغر یوسف نژاد

شهروز برزگر کلشانی

محمدحسین فرهنگی

علی اسماعیلی

سیده فاطمه ذوالقدر

فردین فرمند

حسن کامران دستجردی

حسینعلی حاجی دلیگانی

شمس الله شریعت نژاد

سه ماهه پایانی سال ۹۷

محمدرضا تابش

علی اصغر یوسف نژاد

نادر قاضی‌پور

محمد بیرانوندی

رضا کریمینماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی

فردین فرمند

محمدحسین فرهنگی

سید مرتضی خاتمی

مسعود رضایی

شمس الله شریعت نژاد