رییس بهزیستی اردکان گفت: عمده‌ترین هدف و آرمان توانمندسازی جامعه هدف و تقویت استعدادها همراه با حفظ شان و کرامت انسانی آنان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، حمیدرضا پایدار فر رییس بهزیستی اردکان گفت: از طریق دو واحد صنعتی گندله‌سازی و کاشی و سرامیک بدون دریافت تسهیلات، زمینه اشتغال 253 مددجو فراهم‌شده است.

وی بابیان اینکه بهزیستی وظایف بسیار گسترده و گروه‌های هدف بسیاری دارد، افزود: این نهاد متولی کمک‌رسانی و حمایت از معلولان جسمی و ناتوانان ذهنی، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانواده و سالمندانی که توانایی زندگی عادی را ندارند، است.

این مسئول تصریح کرد: عمده‌ترین هدف و آرمان توانمندسازی جامعه هدف و کمک به استقلال اقتصادی آنان است که این امر به‌نوبه خود منجر به کشف و تقویت استعدادها همراه با حفظ شان و کرامت انسانی آنان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای توانمندسازی ناتوانان، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئولیت را انجام دهد و نیاز است که شرکت‌ها ، نهادها و خیرین هم به کمک دولت بیایند و برای حمایت از مددجویان و ناتوانان، مشارکت کنند.

در این بازدید از مجموعه مدیریت این 2 واحد در کمک به‌کارگیری و اشتغال جامعه هدف بهزیستی تقدیر شد.