سخنگوی شورای شهر یزد گفت: بارها از رسانه های استان یزد خواستیم بسته های پیشنهادی خود را در جهت تولید محتوای به شورا ارائه کنید زیرا اعتقاد داریم که رسانه یک عنصر فرهنگ ساز است اما تاکنون هیچ یک از رسانه ها در این زمینه اقدام نکرده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محسن عباسی هرفته سخنگوی شورای شهر یزد در جمع خبرنگاران استان یزد افزود: مدیریت سنتی شهری، شهر را یک کالبد می بیند و اقدامات عمرانی و سخت افزاری برای آن مهم است اما مدیریت نوین شهر، در حوزه های مختلف از جمله حوزه فرهنگی و اقدامات نرم افزاری است که برخی اعضای شورا به اقدامات سخت افزاری و برخی نرم افزاری معتقد هستند.

عباسی هرفته خاطر نشان کرد: این اختلاف بین اعضای شورای اسلامی شهر یزد به ضرر مردم این شهر نیست بلکه به نفع مردم است و این اختلافات اصلا شخصی نیست بلکه اختلاف دیدگاه است.

وی با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهر یزد نماینده مردم هستند از رسانه ها خواست این اختلاف را زشت جلوه ندهند چون هیچ گونه اختلاف شخصی بین اعضای آن وجود ندارد.

وی افزود: بارها از رسانه های استان یزد خواستیم بسته های پیشنهادی خود را در جهت تولید محتوای به شورا ارائه کنید زیرا اعتقاد داریم که رسانه یک عنصر فرهنگ ساز است اما تاکنون هیچ یک از رسانه ها در این زمینه اقدام نکرده است.

عباسی هرفته افزود: معیار من برای مصاحبه با رسانه های رسمی و شناسنامه دار است و تا کنون با رسانه های غیر رسمی گفت و گویی نداشتم.