مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان از مصدومیت 5 نفر در حادثه رانندگی خروجی پایانه صفه در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غفور راستین بیان کرد: در حادثه رانندگی خروجی پایانه صفه 5 نفر مصدوم شدند.

وی افزود: صبح امروز درجاده اصفهان ، خروجی پایانه صفه بر اثر تصادف کامیون - اتوبوس - تاکسی و دو خودرو سواری دیگر 5مرد مصدوم شدند.

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: مصدومین تصادف رانندگی در خروجی صفه اصفهان به بیمارستان های  الزهرا، کاشانی و فارابی  منتقل شدند.