استاندار کردستان اظهار داشت: یک تیم رسانه ای در خارج از کشور، به مشکلات دامن می زند که در این شرایط و در این مقطع حساس لازم است رسانه های کشور تلاش کنند تا نگرانی ها در جامعه کمتر شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان کردستان، اظهار داشت: همه واقف هستیم که امروز ایران در یک جنگ اقتصادی با آمریکا و متحدانش قرار دارد اما آنچه بیشتر از تحریم ها بازار را تحت تاثیر قرار داده، فضاسازی های رسانه ای و فضای مجازیست که جامعه را به واکنش وادار می کند. 

وی در این خصوص افزود: یک تیم رسانه ای در خارج از کشور، به مشکلات دامن می زند که در این شرایط و در این مقطع حساس لازم است رسانه های کشور تلاش کنند تا نگرانی ها در جامعه کمتر شود. 

استاندار کردستان در ادامه با اشاره شایعات و فضاسازی های رسانه ای درپی مسمومیت عده ای از شهروندان شهرستان قروه، تاکید کرد: در چنین شرایطی، روابط عمومی دستگاه ها باید به سرعت اطلاع رسانی کنند و نگرانی جامعه را برطرف کنند. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه مشکلات را نباید ناشی از ضعف دولت بدانیم، دولت خود ما هستیم که همه تلاش داریم تا مشکلات مرتفع شود و در این شرایط باید رسانه ها بیشتر کمک کنند تا مشکلات کشور کمتر شود. 

مرادنیا در پایان با گله مندی از دخالت برخی نمایندگان استان کردستان در تصمیم گیری ها و انتصابات استاندار، گفت: باید با همکاری و همفکری تلاش کنیم تا مشکلات استان را حل کنیم و به جای منافع شخصی توسعه استان را هدف قرار دهیم.