مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  محمدرضا متین پور  به همراه حسین بهادرانی رییس روابط عمومی کمیته امداد استان اصفهان با هدف افزایش تعامل رسانه ای بیشتر  با اصحاب رسانه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان (2)