معاون پرورشی و فرهنگی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از حضور 110 نفر از دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم و افتخار آفرینی دانش آموزان ناحیه در مرحله استانی مسابقات قرآن عترت و نماز خبر داد.

  به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی اصغر بی شمار معاونت پرورشی و فرهنگی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در مرحله استانی مسابقات قرآن و معارف اسلامی، دانش آموزان مدارس این مدیریت، برگ زرین دیگری بر افتخارات این مجموعه افزودند.

بیشمار در اختتامیه مرحله استانی سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز از حضور 110 نفر از دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم در این مرحله خبر داد و افزود: از این تعداد 32 نفر رتبه اول 33 نفر رتبه دوم و 19 نفر رتبه سوم را در رشته های قرائت، حفظ، تفسیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اذان، مداحی، احکام و انشای نماز کسب نمودند.