موج

جزئیات قاچاق سازمان یافته مواد یارانه‌ای نفتی از کشور؛

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای ، کیفرخواست محمود زاچ کانیها مدیر عامل شرکت شیمی دُر سلف ، هنریک درغوکاسیان رئیس هیأت مدیره این شرکت و پنج متهم دیگر قرائت شد و سه تن از متهمین به دفاع از خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان در آغاز جلسه رسیدگی به اتهام 7 نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای موسوم به پرونده شیمی دُر سلف با اعلام رسمیت جلسه و تأکید بر لزوم رعایت نظم از سوی حاضرین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد 193 و 194 این قانون خطاب به متهمین پرداخت و پس از آن از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.

 «مهدی ایرانپور» نماینده دادستان در آغاز قرائت کیفرخواست اسامی متهمان را به این شرح اعلام کرد :1- کوروش ایزدی فرزند علیرضا  2 - سعید معتمد فرزند علی 3- محمد آزاده دل  فرزند هوشنگ 4- سید محمد علی موسوی فخر فرزند سید لطیف  5- زاره درغوکاسیان فرزند سوروچ  6- هنریک درغوکاسیان فرزند سوروچ 7-محمود زاچ کانیها فرزند علی اکبر.

 وی همچنین اتهامات متهمین را مشارکت باندی و تشکیلاتی به جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج ثروتهای ملی و قاچاق سازمان یافته مواد یارانه‌ای نفتی به میزان کلان ، رشاء ، استفاده از سند مجعول، مشارکت درقاچاق سازمان یافته نفت کوره و گازوئیل ، مشارکت در خریدخارج از ضوابط تعیینی قانونی، معاونت در رشاء، معاونت در قاچاق سازمان یافته، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده و سازمان یافته، ارتشا، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان نمود.

 نماینده دادستان همچنین  در خصوص جزئیات پرونده اظهار داشت: در اواخر سال 1396 خبری تحت عنوان خرید گسترده فراوردهای نفتی سهمیه بندی شده و یارانه ای  از سوی تعدادی افراد دخیل در حوزه پخش این محصولات نفتی واصل شد که در نتیجه تحقیقات اداره آگاهی  مشخص شد فردی به هویت کورش ایزدی اقدام به خرید مقادیر زیادی سوخت سهمیه بندی شده مربوط به مناطق مختلف استان هرمزگان نموده که ضمن تبانی با فردی دیگر به هویت سید محمدعلی موسوی اظهار کننده شرکت فرآورده های نفتی شیمی درسلف مقادیر قابل توجهی از سوخت های سهمیه بندی استان هرمزگان را به کشورهای خارجی و به صورت غیرقانونی صادر می نماید.

وی خاطر نشان کرد:  در نتیجه تحقیقات مشخص شد : فردی به نام  کوروش ایزدی فرزند علیرضا ضمن تشکیل شرکتی اقدام به خرید فرآورده های نفتی سهمیه بندی شده استان  هرمزگان در مقادیر بسیار زیاد نموده و پس از آن سوخت های خریداری شده را در محل انبار گران سنگ واقع در مسیر بندرعباس-لنگه دپو نموده و طی تبانی و جعل بارنامه مقادیر قابل توجهی از سوخت ها را به داخل اسکله شهید رجایی انتقال و به شرکت شیمی درسلف جهت صادرات به صورت غیر قانونی فروخته است.

ایرانپور در ادامه افزود : محمدعلی موسوی فرزند سید لطیف به عنوان نماینده اظهار کننده شرکت شیمی درسلف در بندرعباس فعالیت نموده  و ضمن تبانی با کوروش ایزدی اقدام به خرید محصولات نفتی خارج از شبکه نموده که تحت عنوان هیدروکربن های سنگین به گمرک اظهار و از این طریق مقادیر قابل توجهی فرآورده های نفتی را جهت صادرات خریده است .

نماینده دادستان همچنین اظهار داشت: زاره درغوکاسیان فرزند سوروچ به عنوان برادر صاحب اصلی شرکت شیمی در سلف نقش هدایتی در خصوص صادرات غیرمجاز فرآورده های نفتی و قاچاق آن به خارج از کشور  داشته به نحوی که در ارتباطات خود به قاچاق فرآورده نفتی  از طریق اسکله شهید رجایی  با همکاری محمد علی موسوی فخر کاملاَ اشاره نموده است.

 وی خاطرنشان کرد: هنریک درغوکاسیان فرزند سوروچ به عنوان رئیس شرکت شیمی در سلف نیز با محمد علی موسوی به عنوان اظهار کننده کالا دارای ارتباط بوده و پس از بررسی کوتاژ های شرکت شیمی در سلف مشخص گردید  در یکی از محموله های قاچاق در خرید و صادرات آن نقش داشته است .

ایرانپور اظهار داشت: پس از تکمیل تحقیقات به دستور مقام قضایی ، طی یک عملیات هماهنگ و منسجم تعدادی از متهمین در سطح شهرستان بندرعباس شناسایی و در تاریخ 1397/2/30 دستگیر و جهت انجام تحقیقات به پلیس آگاهی انتقال داده شدند که برخی از متهمین در روند تحقیقات به خرید گسترده محصولات نفتی شامل گازوئیل-نفت سفید و ضایعات نفتی  از بازار غیر قانونی اقرار نموده اند.

وی تصریح کرد : با توجه به بررسی های صورت گرفته و اسناد به دست آمده از سعید معتمد مشخص شد ،کورش ایزدی 47 خودرو حامل سوخت با وزن متوسط 26 تن در هر بار به موسوی فروخته که همگی در مخازن تحت اجاره شرکت شیمی در سلف تخلیه شده اند و با توجه به اسناد به دست آمده از کورش ایزدی محصولات نفتی یارانه ای در انبار گران سنگ تخلیه  و پس از داخل کردن مقداری روغن کارکرده تحت عنوان هیدروکربن همگی در مخازن تحت اجاره شرکت شیمی در سلف تخلیه شده اند.

نماینده دادستان همچنین اظهار داشت: با عنایت به بررسی پروژه های شرکت ،کوتاژ های صادراتی  و دیگر اسناد موجود در پرونده نیابتی به استان تهران جهت دستگیری متهمین صادر شد که در تاریخ 1397/9/26  اکیپی از مأمورین اداره مبارزه با قاچاق به تهران اعزام شدند و پس از بررسی دقیق اطلاعاتی و فنی ، متهمین زاره درغوکاسیان فرزند سوروچ ، هنریک درغوکاسیان فرزند سوروچ ، محمود زاچ کانیها فرزند علی اکبر و سید محمد علی موسوی فرزند سید لطیف دستگیر و پس از صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران ، با قرار بازداشت موقت جهت تحقیقات به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس اعزام شدند .

در ادامه نماینده دادستان اتهام  چهار نفر از متهمین این پرونده را به این شرح اعلام کرد :1- محمد علی موسوی فخر به اتهام : مشارکت در اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی و اقدام به خارج کردن ثروت های ملی  از طریق قاچاق عمده کالا موضوع ماده 30 قانون قاچاق کالا و ارز  2-زاره درغوکاسیان فرزند سوروچ به اتهام :مشارکت در اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی و اقدام به خارج کردن ثروت های ملی  از طریق قاچاق عمده کالا موضوع ماده 30 قانون قاچاق کالا و ارز 3-هنریک درغوکاسیان به عنوان رئیس هیأت مدیره به اتهام : مشارکت در قاچاق سازمان یافته با متهمین زاره درغوکاسیان محمد علی موسوی فخر  ومحمود زاچ کانیها  و 4- محمود زاچ کانیها  به عنوان مدیرعامل شرکت به اتهام:مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای مجاز مشروط با متهمین زاره درغوکاسیان و هنریک درغوکاسیان و محمد علی موسوی .

نماینده دادستان اظهار داشت: با عنایت به موارد اعلامی، اتهام انتسابی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص داده شده و به استناد مواد 18 ،44 ، 2 و 32 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده 113 قانون امور گمرکی و با توجه به ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین در راستای مواد 265 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تعیین کیفر و مجازات نامبردگان را دارم .

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

در ادامه این جلسه سه نفر از متهمین از جمله هنریک درغوکاسیان رئیس هیأت مدیره شرکت شیمی دُر سلف و مالک باشگاه ورزشی شیمی دُر که تیم بسکتبال آن چند روزی است در مسابقات بسکتبال غرب آسیا به مصاف حریفان خود رفته است در مقابل کیفرخواست و اتهامات خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای، بخشی از دفاعیات خود را ارائه نمودند و با اعلام حجت الاسلام والمسلمین اکبری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هفت متهم پرونده فساد اقتصادی موسوم به شیمی دُر سلف به پایان رسید و جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام می شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها