مدیر مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد بیان کرد: تنها نسخه واحد برای پیشگیری سطح اول بیماری های روانی، آسیب های اجتماعی و اعتیاد، آموزش مهارت های زندگی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج یزد، هادی فرحزادی مدیر مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در گفت و گو با موج بیان کرد: تنها نسخه واحد برای پیشگیری سطح اول بیماری های روانی، آسیب های اجتماعی و اعتیاد، آموزش مهارت های زندگی است.

وی گفت: مهارت های زندگی شامل مهارت خودآگاهی، مهارت تفکر نقاد، مهارت تفکر خلاق، مهارت جرات مندی، مهارت حل مسئله، مهارت مدیریت هیجانات و خشم، مهارت برقراری ارتباط است.

فرح زادی گفت: مردم استان یزد می توانند مهارت های زندگی به همراه مهارت فرزندپروری و مهارت پیشگیری از اعتیاد را توسط روانشناسان مجرب و دوره دیده در مراکز خدمات جامعه سلامت همان درمانگاه های شهری آموزش ببینند.

وی اظهار داشت: مطالعات نشان داده اند کسانی که به این مهارت ها مسلح باشند کمتر دچار بیماری های روانی، آسیب های اجتماعی و اعتیاد خواهند شد.

مدیر مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد افزود: به علت اهمیت کنترل بیماری های روانی و با هدف اینکه ان شاالله شهر جهانی مردمانی با ایده ال های جهانی داشته باشد همه ما باید دست در دست هم دهیم تا هم بیماران را شناسایی کرده و به بهترین شکل ممکن درمان کنیم و هم اقدامات آموزشی و پیشگیرانه را در سطح جامعه انجام دهیم تا مردمانی با تعریف کامل سلامت روان داشته باشیم.