15 کیلومتر از پرحادثه ترین محورهای پلیس راه اصفهان - تهران با حضور استاندار و مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدیرکل راه وشهرسازی استان در حاشیه برگزاری افتتاح این مسیر گفت: یکی از محورهای پرحادثه در سطح استان محور پلیس راه اصفهان - تهران به سمت علویجه بود که همواره یکی از اولویت های اداره کل راه-و-شهرسازی جهت تامین ایمنی مسیر بوده و این مسیر 39 کیلومتری با داشتن شرایط خطرناک و پر تصادف با پیگیری های مستمر سرانجام چهارخطه شد.

حمیدرضا امیرخانی بیان کرد: تکمیل چهارخطه محور علویجه به سمت پلیس راه همواره یکی از دغدغه ها و از جمله اولویت های این اداره کل جهت رفع نقاط پرحادثه بوده که خوشبختانه امروز 15 کیلومتر این مسیر با اعتباری بالغ بر حدود 120 میلیارد ریال افتتاح شد.