رییس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی هوای 73 AQI سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بابک صادقیان بیان کرد: براساس سنجش ایستگاه های مراقبت دایم از 24 ساعت منتهی به صبح امروز میانگین شاخص کیفی هوای این کلانشهر با 73 AQI سالم ثبت شده است.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم در میدان احمد اباد94، خیابان پروین83،خیابان دانشگاه 81،بزرگراه خرازی70،خیابان رودکی 66،چهارباغ خواجو 61، خیابان استانداری 59 AQI سالم گزارش شده است.

رییس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای سجزی 82،زرین شهر 81،مبارکه 54 ، شاهین شهر51 AQI سالم و هوای نجف آباد با 45 AQI پاک است.