مدیر اجرایی امامزاده محمد هلال بن علی(ع) آران و بیدگل گفت: مراسم معنوی اعتکاف در مسجد اعظم حرم مطهر امامزاده محمد هلال بن علی(ع) آران و بیدگل برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید جواد تکیه اظهار داشت: امسال همزمان با آغاز بهار علوی مراسم معنوی اعتکاف ویژه برادران در مسجد اعظم حرم مطهر امامزاده محمد هلال بن علی(ع) آران و بیدگل برگزار می شود.

وی بیان داشت: ظرفیت ثبت نام در مراسم معنوی اعتکاف در حرم امامزاده محمد هلال بن علی(ع)  ۱5۰ نفر است.