یک متخلف شکار وصید در شهرستان چادگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست چادگان یک متخلف شکار و صید در شهرستان چادگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

گفتنی است؛ از متخلف شکار و صید یک قبضه اسلحه دو لول شکاری قاچاق، تعداد ۴ عدد تیر ساچمه و یک قطعه کبوتر کشف و ضبط شد.