رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردکان اظهار داشت: کمیته امداد به صورت مکمل با بهزیستی می تواند گام های خوبی در مسیر ارائه خدمات مطلوب تر به مددجویان بردارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدرضاخلیلی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردکان گفت : کمیته امداد و بهزیستی به دلیل ارائه خدمات مشترک می توانند تعاملات بیشتری با هم داشته باشند و در سایه همدلی و همفکری راهکارهای جدیدی را برای ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات به محرومین پیش بینی کنند.

خلیلی مجموعه مردمی و مؤثر بهزیستی و کمیته امداد را دو بال حمایتی نجات بخش و امداد رسان به جامعه محرومین و نیازمندان دانست و افزود : ضرورت تبادل نظرهایی احساس می شود که بتوان به صورت مکمل با بهزیستی گام های خوبی در مسیر ارائه خدمات مطلوب تر به مددجویان برداشت و مشکلات آنان را کاهش داد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردکان اظهار داشت: اینکه هرساله تعدادی افراد نیازمند را توانمند کنیم از افتخارات ما هست و باید از افرادی که نیازمند واقعی هستند، بهترین مددکاری به عمل آید تا فقر در جامعه ریشه‌ کن شود.