به مناسبت هفته درختکاری 250 نهال در جوار بقاع متبرکه شرق اصفهان کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود و جرقویه علیا گفت: به مناسبت هفته درختکاری 250 نهال در جوار بقاع متبرکه بخش بن رود و جرقویه علیا غرس شد.

امراله اصغری ورزنه بیان داشت: در راستای زیبا سازی و همچنین احترام به طبیعت و محیط زیست و به مناسبت هفته درختکاری 250 نهال در جوار بقاع متبرکه بخش بن رود و جرقویه علیا کاشته شد.

وی افزود: تعداد 250 نهال درخت در جوار زیارتگاه سید حسن و سید مصطفی شهر حسن آباد و امامزاده میرزین العابدین(ع) شهر ورزنه با هدف ایجاد فضای مفرح برای زائران بقاع متبرکه در جوار این اماکن متبرکه کاشته شد.

کاشت نهال در بقاع متبرکه