مدیر دفتر برنامه‌بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد اظهار داشت: در بخش بررسی درخواست ایجاد بخش‌های تخصصی و دانشکده‌های جدید، تعداد 11 درخواست به این شورا ارجاع شده که حاصل این بررسی‌ها ایجاد 28‌بخش جدید در دانشگاه یزد در این سه سال بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سیدمحمود زنجیرچی مدیر دفتر برنامه‌بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد با ارائه گزارشی از عملکرد سه ساله شورای گسترش دانشگاه یزد، از ایجاد ۱۰ رشته جدید، ۲۸ بخش جدید، ارتقای دو گروه به دانشکده، ایجاد 6 کانون تفکر و 5 مرکز پژوهشی در دانشگاه یزد خبر داد.

دبیر این شورا گفت: در طی سه سال فعالیت شورا، در زمینه بررسی درخواست ایجاد رشته گرایش‌های جدید، از بین 51 درخواست، تعداد 10 درخواست مورد تأیید نهایی شورای گسترش وزارت علوم قرار گرفته‌است و تعدادی از رشته‌ها هم مورد تأیید قرار گرفته، اما مصوبه این شورا تاکنون به دانشگاه ارسال نشده است.

وی افزود: در بخش بررسی درخواست ایجاد بخش‌های تخصصی و دانشکده‌های جدید، تعداد 11 درخواست به این شورا ارجاع شده که حاصل این بررسی‌ها ایجاد 28‌بخش جدید در دانشگاه یزد بوده است. علاوه بر آن درخواست ارتقای 3 گروه به دانشکده به این شورا ارسال و در نهایت با ارتقای دو گروه مهندسی نساجی و مهندسی کامپیوتر به دانشکده موافقت شد.

وی بررسی درخواست ایجاد کانون‌های تفکر جدید را از دیگرفعالیت‌های شورای گسترش دانشگاه یزد عنوان کرد و افزود: در این دوره سه ساله تا کنون درخواست ایجاد 6 کانون تفکر و 5 مرکز پژوهشی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

زنجیرچی با بیان اینکه طرح تشکیل شورای گسترش دانشگاه یزد با هدف یکپارچه‌سازی تصمیمات در خصوص توسعه دانشگاه در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری، در خردادماه سال ۹۴ مطرح و مورد تصویب هیات رییسه دانشگاه قرار گرفت یادآور شد: این شورا وظیفه بررسی کارشناسانه درخواست‌های توسعه‌ای برای ایجاد رشته‌ها، بخش‌های تخصصی، دانشکده‌ها و واحدهای پژوهشی جدید را بر عهده دارد. همچنین علاوه بر بررسی درخواست‌های ارسال شده از سوی دانشکده‌ها و پردیسها، خود نیز با بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط، پیشنهادهایی را برای بررسی و ایجاد تغییرات لازم به سایر بخش‌های مرتبط ارائه می‌دهد.

به گفته وی اعضای این شورا متشکل از ریاست دانشگاه، مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری، مدیر حوزه ریاست، معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری هستند که به فراخور موضوعات مورد بحث در شورا، افراد مرتبط با آن موضوع نیز به جلسات دعوت خواهند شد.