بی برنامه گی یکی از بزرگترین آسیب هایی است که یک جامعه را تهدید می کند و متاسفانه این راه بی پایان نه در گستره کوچک بلکه در ابعاد بزرگ نیز کشور را تهدید می کند.

 به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، بی برنامه گی یکی از بزرگترین آسیب هایی است که یک جامعه را تهدید می کند و  متاسفانه این راه بی پایان نه در گستره کوچک بلکه در ابعاد بزرگ نیز کشور را تهدید می کند و اینکه وقتی به برنامه ریزی های حساس ترین قشر جامعه یعنی جوانان  نگاهی می اندازیم  چیز خاصی گیرمان نخواهد آمد.

 سالهاست نام جوان درگیر و دار انواع اقسام کارگروه و کاغذ ها و جدول ها  در حال رفت و آمد هست اما دریغ از یک برنامه جامع و یک نتیجه گیری!!اما در این بازار یاس آلود که احساس می کردیم امیدمان در بن بست کاغذ باطله ها افتاده است. خبری در رسانه ها منتشر شد که هیچ رسانه،به درستی این خبر خوب را نتوانستند و یا نخواستند  در جامعه پوشش دهند فقط در حد یک زیر نویس پوشش دادند !!

استانداری

خبر این بود."استاندار اردبیل دستور داد سند جامع جوانان استان تنظیم شود" باید اذعان کرد که چنین سندی در سطح کشور هنوز نوشته نشده است تا  بتوان از آن برش استانی استخراج کرد و این کار در همین نقطه شروع ، سخت بنظر می آید ولی باید از جایی شروع کرد و لذا این سند چگونه می تواند قابلیت اجرایی و یا همان الزام اجرایی داشته باشد کما اینکه نوشتن سند شاید زیاد سخت نباشد اما قابلیت اجرایی داشتن خیلی مهم است.

استاندار اردبیل ، اداره کل ورزش و جوانان استان را مکلف کرد تا در مدت معین البته قبل از سال جدید این سند را آماده کند  تا در سال 1398 به اجرا در آید و نیز سازمانها و ادارات همکار در اجرای این سند نیز نوشته شود

 بهرام آقاخانی مدیرکل ورزش و جوانان با درک این شرایط یک ابتکار خیلی مهمی را انجام داد .کار گروهی متخصص را برای تنظیم این سند که متشکل از جامعه شناسان و روانشناسان و مهمتر از آنها نخبگان جوانان که از بین دبیران سمن ها فعال در حوزه های مختلف بودند را دعوت به همکاری نمود .

این کار گروه در جلسات متعدد به بررسی وضعیت حال جوانان استان  پرداخت و بعداز چند جلسه متعدد  در اداره کل ورزش و جوانان وبه ریاست بهرام  آقاخانی  که در اکثر جلسات حضور داشتند تدوین و تنظیم  برنامه و سند جامع  که از طرف اعضا پیشنهاد داده شده بود آغاز شد

برنامه در فصل های گوناگون  ازدواج و تعالی خانواده، کسب کار و کارآفرینی جوانان، آسیب های اجتماعی، اوقات فراغت، گفتمان های اجتماعی و آگاهی اجتماعی و نشاط اجتماعی و  فضای مجازی و... نوشته شد که جلسات بعدی  نیز نسبت به نقاط قوت و ضعف  برنامه ها تشکیل شد که هم قابلیت اجرایی داشته باشد و نیز در کوتاه مدت و نیز بلند مدت تاثیر خوب و بسزایی  بر روند کاهش معضلات جوانان داشته باشد.

دست آخر یک برنامه با زمان بندی اجرایی مشخص با حضور سازمانها و ادارات که همکار در این برنامه و سند جامع بودند نیز ذکر شده است به پایان خود رسید. سند جوانان استان در روزهای آتی در جلسه ستاد ساماندهی که رویکرد آن بعداز سالها تفاوت کرده است مورد بررسی اعضای ستاد و نیز استاندار اردبیل قرار خواهد گرفت .

اینک بعد از تدوین باید در نظر داشت چگونه و در چه شرایطی میتواند اجرا شود و نتیجه دلخواه را بدست آورد؟ اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی نمی تواند  نسبت به نظارت و اجرا برنامه سند جامع در بهترین شرایط به انجام برساند ادارات مرتبط که در سند جامع نوشته شده است باید در این راه در کنار اداره ورزش و جوانان باشند تا به یک نتیجه مطلوب برسیم.