کمیسر عالی رتبه بازرگانی دولت انگلیس در اصفهان گفت: کانال مالی اروپا و ایران به زودی راه اندازی و اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سایمون پنی کمیسر در دیدار با رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: کانال مالی جدید اروپا و ایران در  پاریس ثبت شده و به زودی اجرا می شود.

وی ادامه داد:پس از خروج آمریکا از برجام ،بانک های بین المللی دسترسی شرکت های ایرانی را محدود ولی سه کشور انگلیس ،فرانسه و  آلمان با راه اندازی کانال مالی جدید خواستار تبادل مالی و  تسهیل تجارت با ایران است.

سایمون پنی تصریح کرد:شرکت های انگلیسی بسیاری هستند که در بازار ایران فعالیت می کنند و  می خواهند با ایران روابط خود را توسعه  دهند.

معاون سفیر انگلیس در ایران  نیز در این دیدار گفت: کانال مالی  اروپا و ایران در  پاریس ثبت شده و به زودی اجرا می شود.

جایلز واتکر تاکید کرد:ایران می تواند از منافع اقتصادی برجام استفاده کند و منتظر تایید ایران برای معرفی نهاد متناظر برای مراوادات بانکی با اروپا هستیم.

وی از حضور هیات آلمانی طی هفته آینده به تهران با هدف بررسی اجرایی شدن کانال مالی ایران و اروپا خبر داد و گفت:همکاری دو نهاد مالی در ایران و اروپا می تواند  روابط اقتصادی دو طرف را تسهیل سازد. 

اتاق بازرگانی اصفهان

فعالان اقتصادی خواستار آغاز سریع کانال مالی ایران و اروپاند  

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت:از دولت انگلیس خواستاریم که سیاست خود را نسبت به برجام روشن کنند و به وعده خود در مورد کانال مالی عمل کند.

سید عبدالوهاب سهل آبادی  نیز در این دیدار تصریح کرد:با وجود اینکه ایران به بند بند برجام عمل کرده ولی در حوزه بانکی نتوانسته  از منافع برجام بویژه در بخش بانکی استفاده کند .

وی افزود:با وجود تحریم های آمریکا ،بسیاری از واحدهای تولیدی ایران توانستند بسیاری از طرح های توسعه  خود  را در داخل کشور اجرا کنند.

سهل آبادی با اشاره به ظرفیت های استان اصفهان در بخش صنعتی،کشاورزی و معدنی گفت:استان اصفهان می تواند در بخش های اقتصادی شریک تجاری با انگلیس باشد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان صنعت گردشگری را یکی از مزیت های استان اصفهان برشمرد و گفت:تنوع آب و هوای استان و وجود آثار تاریخی و فرهنگی متعدد زمینه جذب گردشگران خارجی بویژه گردشگران اروپایی است.