ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی یزد در قالب دو حوزه فرعی آقایان و بانوان در سازمان جهاددانشگاهی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی یزد در قالب دو حوزه فرعی آقایان و بانوان در سازمان جهاددانشگاهی یزد و دانشکده‎‎های علوم و انسانی و فنی و مهندسی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

داوطلبان در این آزمون که از ساعت 9 صبح آغاز شد، برای هر شغل ۱۰۰ سوال عمومی و ۵۰ سوال اختصاصی را در مجموع ۱۹۰ دقیقه پاسخ دادند.

تعداد شرکت کنندگان   ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور ۲۲۷ هزار و ۸۹۱ نفر بود که این افراد به منظور استخدام در حدود 4500 شغل دولتی داوطلب شرکت در آزمون شده بودند.