سرپرست فرمانداری اردکان گفت: اردکان ما را در معرض انواع آلودگی‌های هوا قرار داده است که بدون شک درختکاری و توسعه فضاهای سبز بهترین گزینه برای کاهش تبعات ناشی از این آلودگی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علیرضا جدیدی اردکانی سرپرست فرمانداری اردکان گفت: محیط ‌زیست سالم بزرگ‌ ترین دارایی ما انسان‌هاست که طی سالیان دراز و نسل به نسل به ما رسیده است و امروز یکی از مهم‌ترین وظایف ما حفظ درختان و پوشش گیاهی موجود و تلاش برای بهبود آن است.

وی اضافه کرد: هفته منابع طبیعی و روز درختکاری سنتی دیرینه و فرصتی مغتنم است تا وظیفه همگانی حراست از درختان و حفاظت از آن‌ها را به اطرافیان یادآور شویم و در تلاشی جمعی، محیط خود را سرسبز و شاداب و هوای تنفسمان را سالم‌تر و تمیزتر کنیم.

سرپرست فرمانداری اردکان تصریح کرد: توسعه صنعتی اردکان لاجرم تعداد صنایع و ماشین‌آلات وابسته به آن‌ها را افزایش داده است و از سوی دیگر با توجه به معدن خیز بودن شهرستان و گستره عظیم مناطق کویری، اردکان ما را در معرض انواع آلودگی‌های هوا قرار داده است که بدون شک درختکاری و توسعه فضاهای سبز بهترین گزینه برای کاهش تبعات ناشی از این آلودگی‌هاست.

مساحت کل شهرستان اردکان 2میلیون 309 هزار هکتار، مراتع آن یک میلیون و 600 هزار هکتار، جنگل دست کاشت 6هزار و 130هکتار ، جنگل طبیعی با احتساب بیشه زار و درختچه زار 87هزار و 352هکتار و کل منابع طبیعی شهرستان 2میلیون 294هزار و 848هکتار است.