معاون حقوقی رئیس جمهور اقدامات آمریکا علیه ایران در 40 سال گذشته را نامشروع دانست.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، لعیا جنیدی در جلسه شورای اداری استان مازندران اظهار داشت:  مهمترین هدف آمریکا از خروج برجام بازگرداندن تحریم های ثانویه بوده است که موجب اعتراض اکثر کشورهای جهان شده است.

وی ادامه داد: یکی از عوامل اساسی و ضروری در موضوع نوسانات ارز باز گرداندن تحریم های ثانویه به جهت خروج آمریکا از برجام بوده است که اقدام آمریکا خلاف دموکراسی بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: در مقابل این اقدام ظالمانه آمریکا که ناعادلانه و غیرمشروع بوده باید روابط با بانک ها و کانال های مالی را حفظ کنیم و به اروپا اعتراض کنیم تا به تعهدات خود پایبند باشند و در کنار این موارد باید اقدامات حقوقی را پیگیری کنیم و طرح دعوا علیه ایالات متحده آمریکا از جمله اقدامات است.

جنیدی اظهار داشت: حمایت از تولید کنندگان باید در الویت مدیران باشد و ایجاد وزارت بازرگانی کمک شایانی در حمایت از مصرف کنندگان می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: توریست و گردشگری از موضوعات مهم درآمدی در جهان محسوب می شود و برای پایدار کردن آن باید برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.