کارشناس ارشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی؛ گفت: افزایش آگاهی خانواده ها نسبت به رسانه ها و فضای مجازی و کسب قدرت تجزیه، تحلیل و چگونگی استفاده و کاربرد درست آنها یک کار ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، روح الله مومن نسب کارشناس ارشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کشور در کارگاه آموزش و ارتقای سواد رسانه و فضای مجازی که با حضور 250 نفر در سالن شکیب مهریز برگزار شد، گفت: آشنایی مردم، جوانان و خانواده ها با فضای مجازی و نحوه استفاده صحیح از آن از اهداف برگزاری این کارگاه است.

وی  افزود: داشتن سواد رسانه و ارتقای آن باید توسط دستگاه های فرهنگی و آموزشی و با حضور مردم و نسل جوان به صورت منظم برگزار شود.

مومن نسب اظهار داشت: دشمنان از طریق فضای مجازی به دنبال تضعیف ارزش ها و ضربه زدن به اعتقادات هستند، بنابراین باید برای مقابله با آنها دارای سواد رسانه بود.

مدرس سواد رسانه تصریح کرد: افزایش آگاهی خانواده ها نسبت به رسانه ها و فضای مجازی و کسب قدرت تجزیه، تحلیل و چگونگی استفاده و کاربرد درست آنها یک کار ضروری است.

مومن نسب همچنین به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد و بر آمادگی برای تداوم برگزاری اینگونه کارگاه های فرهنگی و علمی در مهریز تاکید کرد.