عضو مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: در جهت تنظیم بازار نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی داریم و نمایندگان به تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت رای خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، عبدالله رضیان در جلسه شورای اداری مازندران که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری  برگزار شد ، اظهار داشت: مجلس در ماههای گذشته علیرغم آمادگی دولت برای تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت مخالفت کرد اما اکنون با توجه ب وضعیت بازار نیاز ضروری بر ایجاد وزارت بازرگانی است.

وی ادامه داد: امروز در حوزه بازار واقعیت مردم دچار مشکل هستند و نیاز به تنظیم بازار داریم و شرایط اقتصادی بدی بر مردم وجود دارد که تشکیل وزارت بازرگانی می تواند بر کنترل بازار کمک کند.

رضیان تاکید کرد: دولت مجددا لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت را به مجلس ارایه کرد و ب زودی این لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح و برای کنترل بازار و شرایط فعلی کشور با آن موافقت و وزارت بازرگانی تشکیل می شود.

نماینده مردم شهرستاهای قائمشهر،سوادکوه،جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مردم در شرایط بد اقتصادی قراردارند و اوضاع نابسامان بازار نیز بر بعد روانی جامعه تاثیرات بدی داشته است که نیاز است دولت برای کنترل بازار چاره اساسی نماید.