رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: وزیر نیرو نسبت به انتقال آب دریا نظر مثبت ندارد تمام انجمن‌های محیط زیستی کشور نگران اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان هستند.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، علی اسماعیلی در نشست با رسانه ها اظهار داشت: اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان فاقد پیوست های مربوط به اقتصادی و زیست محیطی است.

وی ادامه داد: طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان یک طرح هزینه بر و بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان هزینه دارد اما این طرح با 5 میلیارد تومان تصویب رسید و اجرای آن را با ابهامات زیادی روبرو می کند.

اسماعیلی بیان داشت: مجمع نمایندگان استانهای شمالی به شدت مخالف اجرای این طرح بوده و بارها و بارها این موضوع را به دولت انتقال داده اند.

وی گفت: طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان از گذشته نیز مطرح بوده است اما با سفر آقای روحانی به سمنان و وعده ایشان بابت اجرای این طرح نگرانیهایی را در میان مردم شمال و دوستداران محیط زیست ایجاد کرد.

اسماعیلی بیان داشت: وقتی طرح انتقال آب توسط دولت در بودجه 98 آورده شد و به مجلس آمد  متأسفانه در کمیسیون تلفیق با آنکه چهار نماینده استان عضو این کمیسیون هستند، نتوانستیم در زمینه عدم انتقال آب دریای خزر توفیق داشته باشیم و در صحن مجلس نیز تلاش‌های زیادی برای حذف موضوع انتقال خزر در لایحه بودجه شده است که نتیجه نداد هرچند اجرای این طرح مشکلات اساسی در پی دارد.