رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از پلمب 48 واحد صنفی متخلف در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سرهنگ محمد حسن اسماعیلی گفت: در راستای اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی 48 واحد صنفی متخلف در اصفهان  پلمب شد.

وی اظهار داشت: در این طرح از 402 واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در نهایت تعداد 48 واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و برای  112 واحد صنفی دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110 و تلفن گویای 21825825 اطلاع دهند.