دبیر چهاردهمین دوره تئاتر درسی استان هرمزگان از پایان کار این جشنواره خبر داد.

مجید رهپرور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج هرمزگان گفت: از 9 منطقه از استان هرمزگان؛ ناحیه یک بندرعباس، ناحیه دو بندرعباس، رودان، میناب، جزیره هنگام، بشاگرد، فین، سیریک و پارسیان در این جشنواره حضور داشتند.

وی با بیان اینکه داوری جشنواره جشنواره تئاتر درسی استانی در دو بخش از نگاه کودک و کارهای اصلی صورت گرفت، عنوان کرد: در بخش از نگاه کودک؛ نمایش مابری از بندرعباس مقام اول، نمایش پنج ابزار از جزیره هنگام مقام دوم و نمایش هفت خان رستم از رودان مقام سوم را از آن خود کردند.

وی ادامه داد: در بخش کارهای اصلی؛ نمایش شورا از دبستان فضیلت میناب مقام اول، نمایش هفت خان رستم از دبستان بحرالعلوم ناحیه 1بندرعباس مقام دوم و نمایش حلقه های دوستی از دبستان شاهد شهید یوسف عسکری میناب مقام سوم را از آن خود کردند.

دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر درسی استان هرمزگان ادامه داد: بازیگری برتر کودک در بخش دختران از نگاه داوران اصلی تارا سعیدی از دبستان شاهد شهید یوسف عسکری از شهرستان میناب و در بخش پسران پرهام تائمی از دبستان بحرالعلوم شهرستان رودان نیز از آن خود کردند.

وی اظهار کرد: 23 نمایش در بخش مسابقه و 5 نمایش در بخش مهمان از مناطق مختلف استان در این جشنواره حضور داشتند.

وی عنوان کرد: این نوع تئاتر درسی در نوع خود بی نظیر بوده و نسبت به سال گذشته گروه های بیشتری در این جشنواره حضور داشتند و موضوعات تئاتر درسی برای دانش آموزان عینی و قابل لمس است.

وی تصریح کرد: تئاتر درسی به عنوان یک مدل آموزشی و تاثیر گذار در دنیا بکار گرفته میشود.

گفتنی است، شهرستان میناب در این دوره از مسابقات با حضور 85 نمایش رکورد حضور در این جشنواره را نیز شکست.