مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت ترویج مطالعه در جامعه ضروری است شبکه تعاملی منسجم بین انجمن ها ، کتابخانه های عمومی ، تشکل های مردم نهاد ، دستگاه های فرهنگی استان و خود شهروندان شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اردبیل، رباب عزیزخانی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به  نقش انجمن های کتابخانه های عمومی اظهارکرد:ترویج مطالعه در جامعه ضروری است شبکه تعاملی منسجم بین انجمن ها ، کتابخانه های عمومی ، سازمان های های مردم نهاد ، دستگاه های فرهنگی استان و خود شهروندان شکل بگیرد.

وی افزود: در یک سال اخیر بیش از 1400 عنوان برنامه های مختلف فرهنگی در کتابخانه های عمومی سطح استان اردبیل برگزار شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل تصریح کرد:تمامی برنامه های فرهنگی با هدف نهادینه کردن مطالعه و جذب اقشار مختلف مردمی برای مطالعه برگزار شده است.

عزیزخانی با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی برنامه ها نیازمندحمایت مالی است ، افزود: انتظار می رود فرمانداران نسبت به اختصاص اعتبار مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی ترویج مطالعه اهتمام داشته باشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل خواستار توجه ویژه به افزایش مطالعه در بین دانش آموزان شد و گفت: آموزش و پرورش می تواند برای جذب دانش آموز و عضویت آنها ساز و کاری مناسب تعریف کند.

وی همچنین به نقش انجمن های کتابخانه های عمومی اشاره کرد و افزود: با هدف ترویج مطالعه در جامعه ضروری است شبکه تعاملی منسجم بین انجمن ها ، کتابخانه های عمومی ، تشکل های مردم نهاد ، دستگاه های فرهنگی استان و خود شهروندان شکل بگیرد.