مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از افزایش مصرف گاز CNG در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، سید حجت مدنی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان مصرف گاز  CNGدر یازده ماهه سالجاری در استان اردبیل افزایش داشته است.

وی بیان کرد: میزان مصرف گاز  CNGدر یازده ماهه سالجاری به مقدار 185میلیون و 550 هزار متر مکعب می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 182 میلیون و 250 هزار متر مکعب 1.8 درصد افزایش داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ادامه داد: مقدار مصرف گاز CNG در بهمن ماه 97 به مقدار 15میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه 3.7 درصد افزایش داشته است.

مدنی افزود: متوسط مصرف روزانه 554 هزار متر مکعب بوده است که بر همین مبنا  از بابت مصرف گاز  CNGدر این یازده ماه سال 97 مقدار 186میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است.