سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: بسترهای لازم برای ازدواج آسان و فرزند آوری با هدف افزایش جمعیت جوان در آینده باید فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، شهریار شیری آراسته امروز در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان بیان کرد: الزامات افزایش جمعیت باید تعریف شده و ابعاد مختلف این موضوع در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مشخص شود.

وی افزود: باید تلاش شود با رفع دغدغه های فرزند آوری و تامین امنیت اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی خانواده ها به سمت افزایش تعداد فرزند روی آورند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با بیان اینکه در صورت ادامه روند کاهش فرزندآوری در آینده با بحران جمعیت مواجه خواهیم شد ، تصریح کرد: در این خصوص لازم است تمامی حوزه های مرتبط برای مدیریت این موضوع به صورت تخصصی وارد عمل شوند.

شیری آراسته اظهار داشت: جمعیت یکی از ارکان امنیت و اقتدار کشور بوده  و باید با فرهنگ سازی و موشکافی ابعاد کاهش جمعیت جوان در راستای افزایش فرزندآوری برنامه ریزی کنیم.