سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت گفت: شاخص‌های وضعیت محیط کسب و کار و پایش مداوم آن‌ها مبنای فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، مسعود گلشیرازی در جمع اصحاب رسانه در تشریح برنامه های تشکل فراگیر تولید و تجارت بیان داشت: شعار اصفهان شاخص می‌خواهد یعنی باید شاخص‌های وضعیت محیط کسب و کار و پایش مداوم آن‌ها مبنای فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان باشد و اتاق در همه برنامه‌های خود بهبود این شاخص‌ها را که در نهایت به بهبود سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: حرکت برمبنای شاخص‌ها این خصوصیت را دارد که قابل پایش، بررسی و تحلیل است و مردم عموما و اعضای اتاق بازرگانی خصوصا می‌توانند در مورد فعالیت‌های اتاق در این زمینه مطالبه‌گری کنند.

 گلشیرازی تاکید کرد: در برنامه های تشکل فراگیر تولید و تجارت راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه اجتماعی به تفصیل و تفکیک تخصصی مطرح گردیده است.

تشکل فراگیر تولید و تجارت

سخنگوی تشکل فراگیرتولید و تجارت اظهار داشت:متأسفانه استان اصفهان  در بحث محیط کسب و کار در کنار استانهایی چون کرمانشاه، سیستان و بلوچستان در وضعیت نامساعدی قرار دارد.

وی ادامه داد: وظیفه 86 درصدی اتاق بازرگانی در بهبود محیط کسب و کار است  که این وظیفه مهم در مدیریت فعلی اتاق اصفهان به فراموشی سپرده شده است.

گلشیرازی تصریح کرد: اصفهان صنعتی در 5 دهه گذشته موانع توسعه پایدار را فراموش کرده است.

کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: یکی از برنامه های تشکل فراگیر تولید و تجارت تلاش  درجهت بهبود مداوم فضای کسب و کار از طریق پایش مداوم می باشد.