مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: روزانه 32 هزار لیتر سوخت در جایگاه مرزی بیله سوار به فروش می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، سید حجت مدنی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی 11 ماهه اول سالجاری به طور متوسط روزانه 32 هزار لیتر سوخت جایگاه مرزی بیله سوار فروش داشته است.

وی در خصوص فروش جایگاه مرزی بیله سوار در یازده ماهه گذشته سال ۱۳۹۷ افزود: مقدار فروش جایگاه مرزی اعم از فروش در باک و فروش از تلمبه این جایگاه، ۱۰میلیون و ۷۵۳ هزار لیتر بوده که بطور متوسط روزانه 32 هزار  لیتر فروش داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل تصریح کرد: میزان فروش جایگاه مرزی بیله سوار در یازده ماهه گذشته سال ۹۷ به میزان ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار لیتر فرآورده بنزین و نفتگاز، اعم از فروش درباک و تلمبه جایگاه می باشد  .

مدنی افزود: تردد 37 هزار دستگاه انواع خودرو های سبک و سنگین در یازده ماه سالجاری در جایگاه مرزی بیله سوار به ثبت رسیده، که از این تعداد 19 هزار دستگاه خودرو ایرانی و 18 هزار دستگاه خودرو خارجی بوده است.