استاندار یزد در مراسم افتتاح مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان بانوان و نگهداری روزانه سالمندان موسسه خیریه فاطمه الزهرا تفت گفت: سرمایه های اجتماعی و اصلی در استان یزد خیرین هستند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدعلی طالبی استاندار یزد در مراسم افتتاح پروژه های موسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا (س) تفت با اشاره به ساخت و افتتاح مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان بانوان تفت گفت: یکی از سرمایه های اجتماعی و اصلی در استان یزد خیرین هستند.

وی افزود: خیرین استان یزد تاکنون در بخش های مختلف مشارکت داشته و سرمایه گذاری می کنند و اسباب خیر در قسمت های مختلفی هستند که جلوه بسیار خوبی از این مشارکت در مجموعه فاطمه الزهرا (س) شهرستان تفت دیده می شود.

وی افزود: سرمایه خیرین در استان و کشور ما نامحدود است و از سوی دیگر آمادگی مشارکت در امر خیر نیز وجود دارد اما هنر بهره گیری از سرمایه ها بعد دیگر موضوع است که مدیریت مجموعه فاطمه الزهرا به خوبی توانسته اند این هنر را به خیران نشان دهند.

طالبی با تاکید بر ضرورت بیشترین بهره برداری از کمترین درآمد و قدردانی از تسهیل گران مشارکت مردم در امور خیریه به ویژه اداره کل بهزیستی استان یزد خاطرنشان کرد: امید است شاهد تداوم این حرکت های ارزشمند باشیم و با فراهم نمودن فضای حضور خیرین در موضوعات مختلف اجتماعی با اولویت بندی دغدغه ها جامعه را از خدمات موثر بهره مند سازیم.

سه بخش بستری بیماران روانی مزمن زن با زیربنای یک هزار و 300 متر مربع ، ظرفیت پذیرش 65 نفر و با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال توسط خیرین ساخته شده و حدود 10 نفر فرصت شغلی به همراه دارد.

بخش نگهداری روزانه سالمندان نیز با زیر بنا دو هزار و 740 متر مربع و ظرفیت پذیرش 80 نفر؛ که جهت راه اندازی این بخش مبلغ 30 میلیاردریال توسط خیرین برای ساخت و مبلغ 350میلیون ریال از سوی موسسه برای تجهیز هزینه شده و 6 فرصت شغلی نیز فراهم آمده است.

بخش ویژه سالمندان(VIP) با ایجاد 6 سوییت، اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال و ایجاد 8 فرصت شغلی نیز ظرفیتی جدید به موسسه خیریه فاطمه الزهرا (س) تفت افزوده است که با حضور استاندار یزد افتتاح و به بهره برداری رسید.