رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اردبیل از افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، حسین کربلایی خیاوی با بیان اینکه در سال 57 کل تولیدات کشاورزی حدود 26 میلیون تن بوده، افزایش آن را برای سال 92 به میزان 97 میلیون تن و برای سال 97 به میزان 122 میلیون تن برشمرد و تصریح کرد: این تولیدات از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.

وی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال 58 تا 97 بالغ بر 220 رقم و بذر جدید به کشاورزان معرفی کرده که رشد چشمگیری داشته است به طوری که 60 رقم آن در پنج ساله گذشته معرفی شده است و ارقام جدیدی که در بخش کشاورزی تاکنون به بهره‌برداران معرفی شده، 500 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: در حوزه آموزش و ترویج از سال 92 تا 97 سرانه آموزش بهره‌برداران از 21 دقیقه به 110 دقیقه افزایش یافته است و پیش از اجرای طرح نظام نوین ترویج در سال 92 به ازای هر سه هزار و 130 بهره‌بردار، یک مروج کشاورزی در عرصه حضور داشت اما در حال حاضر به ازای هر 550 بهره‌بردار کشاورزی یک مروج در کشور فعالیت می‌کند.

کربلایی خیاوی انتقال دانش فنی به بخش خصوصی را از اقدام‌های مهم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی نام برد و گفت: تاکنون 270 دانش فنی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شده که به‌طور میانگین به ازای هر دانش فنی دو میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی و 142 فرصت شغلی ایجاد می‌شود که تاکنون 35 دانش فنی حاصل از دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی تصریح کرد: اثربخشی ارقام جدید زراعی و استفاده از بذور استاندارد و اصلاح شده و آموزش و ترویج یافته‌های نوین کشاورزی سبب شده تا میزان تولید گندم از 4.7 میلیون تن در سال 92 به 11.7 میلیون تن در سال 96 افزایش یابد.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اردبیل برنامه‌های آینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل را پاسخگویی به چالش‌های پیش رو دانست و افزود: با توجه به خشکسالی، بحران آب و افزایش دما که در نتیجه تغییرات شرایط اقلیمی اتفاق افتاده بایستی بیشتر پروژه‌های تحقیقاتی به سمت پایداری منابع آب موجود و اصلاح و معرفی ارقام محصولات زراعی با نیاز آبی کمتر و مقاوم به شوری و تنش‌های آخر فصل به پیش برود.

کربلایی خیاوی اصلاح و معرفی ارقام پرظرفیت غلات با عملکرد و کیفیت نانوایی بالا، اصلاح و معرفی ارقام زودرس سیب‌زمینی متحمل به کم‌آبی با عملکرد بالا و کیفیت مناسب و متوسط دیررس جهت فرآوری، معرفی ارقام زراعی و باغی متحمل به آفات و بیماری‌ها، اجرای پروژه‌های کشت پاییزه و کشت انتظاری در حبوبات دیم به منظور افزایش عملکرد، توجه به دیم‌زارها و ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش مصرف سموم را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد.