کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین عدد ۵۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمود مزارع بیان داشت: کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به امروز با شاخص کیفی ۵۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

وی افزود: شاخص آلاینده‌های موجود در هوا در خیابان دانشگاه روی عدد ۶۱، خیابان استانداری ۵۹، خیابان پروین ۵۴، چهارباغ خواجو ۵۷ و بزرگراه خرازی ۶۳ قرار گرفت.