معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان از ممنوعیت انجام تکالیف نوروزی در قالب پیک، درس نامه و تکلیف در مدارس ابتدایی هرمزگان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، ایرج بیت اللهی با اشاره به حذف تکالیف غیرضروری، اجرای طرح های نوین آموزشی در امر کیفیت بخشی به آموزش در مدارس، اظهار کرد: دانش آموزان به انتخاب خودشان فقط یکی از فعالیت های سه گانه (داستان خوانی، داستان نویسی، یا داستان گویی) را انجام می دهند و هیچ تقسیم بندی برای انجام فعالیت ها و یا اجبار به انتخاب یکی از فعالیت ها در کار نیست.

دانش آموزان به هیچ عنوان مجبور به خرید کتاب خاصی نیستند

به گفته بیت اللهی دانش آموزان و خانواده های آنان در صورت انتخاب فعالیت داستان خوانی در انتخاب کتاب مورد نظر برای خلاصه کردن آزادی عمل دارند و به هیچ عنوان نباید مجبور به خرید کتاب خاصی شوند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان همچنین یادآور شد: آموزگاران و مدیران می توانند در انتخاب کتاب مناسب فقط راهنمایی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات تبیینی و پشتیبانی از این طرح، گفت: مدیران مدارس و روسای آموزش و پرورش هرمزگان می توانند از ظرفیت سایر دستگاه ها و سازمان ها و یا افراد خیر برای تامین کتاب داستان به صورت رایگان برای دانش آموزان در مناطق کمتر برخوردار استفاده نمایند و اخذ هر گونه وجه در این شیوه نامه ممنوع است.

این مقام مسئول تاکید کرد: با توجه به اهمیت انس دانش آموزان با کتاب، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت مهارت های نوشتن و خلاقیت و مهارت های گفتاری و ابراز وجود و انتقال غیر مستقیم پیام های تربیتی از طریق داستان، مدیران مدارس و روسای مناطق و همکاران آموزش ابتدایی باید از همه ظرفیت های محلی در اجرای این مهم بهره بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه همه دانش آموزان در این طرح باید به خاطر اجرای فعالیت های عید و داستان مورد توجه قرار بگیرند و به کار آنها بازخورد داده شود، خاطرنشان کرد: تشویق برای انجام فعالیت، ارائه نقاط قوت و ارائه نقاط قابل بهبود هریک از فعالیت ها در شمار بازخوردهای این طرح است.

مدارس ابتدایی هرمزگان

ایجاد هر گونه فضای رقابتی ممنوع است

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد: در کلاس های درس و در فعالیت های فوق برنامه و در برنامه های ویژه مدرسه، فعالیت های انجام شده دانش آموزان باید ارائه و در هفته بزرگداشت مقام معلم در هر مدرسه، نمایشگاهی از فعالیت های دانش آموزان در طرح عید و داستان برگزار شود.

بیت اللهی با اشاره به اینکه ایجاد هر گونه فضای رقابتی و رتبه بندی آثار ممنوع است، بیان کرد: دانش آموز می تواند با توجه به علاقه و رغبت خود در هر موضوع دلخواه داستانی را با دستخط خود بنویسد و در صورت علاقه و متناسب با آن نقاشی هایی را هم ترسیم کنند. دانش آموز می تواند گزارش سفر عید خود را به صورت مصور یا غیر مصور با دستخط خود بنویسد.