رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی در اصفهان خشکی زاینده‌رود است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، سهل‌آبادی در نشست خبری انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم  با اشاره به نقش زاینده رود در صنعت گردشگری اصفهان اظهار داشت: یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی در اصفهان خشکی  زاینده‌رود است.

وی ادامه داد: در سال گذشته دو و نیم میلیون توریست از اصفهان دیدن کردند در صورتی که این رقم در حال حاضر  به ۷۰۰  هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

سهل آبادی تاکید کرد:موضوع آب و احیای زاینده رود، توسعه فرودگاه و راه‌آهن اصفهان 3 اصل مهم در برنامه‌های اتاق بازرگانی اصفهان است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در زمان جاری شدن آب در زاینده‌رود و چند برابر شدن مسافران مترو اصفهان بر همگان ثابت شد که چگونه رونق گردشگری با زنده شدن زاینده رود به اصفهان بازگشت.

وی اظهار داشت: در چند دوره گذشته دولت‌مردان با بی‌کفایتی زاینده‌رود را نابود کردند، بنده  تا زنده هستیم و زنده‌ام این بحث را دنبال می‌کنم  زیرا زاینده‌رود مهم‌ترین مسأله در اصفهان است.

سهل آباید گفت: برای زاینده رود فقط این نیست که شعار دهیم، در سطح ملی مصوبه گرفته‌ایم و در حال اجرا است، آب و زاینده‌رود باید حرف همه باشد.

نشست خبری اعضای لیست مورد حمایت فعالان اقتصادی در اصفهان

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی اصفهان در زمینه صادرات مرکز رشد و توسعه صادرات را راه‌اندازی کرد.

سهل آبادی با اشاره به اینکه افرادی هستند که قصد دارند میزان صادرات اصفهان را کم جلوه دهند، افزود: صادرات در اصفهان کم نشده، بلکه خوب نبوده است.

وی  اظهار داشت: اتاق اصفهان در زمینه صادرات جلسات بسیاری خوبی با کشورهای همسایه  از جمله سوریه داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق اصفهان نخستین استانی بود که با وجود حضور داعش در سوریه برای گسترش کارو صادرات اصفهان به سوریه رفت.