مشاور فرمانده انتطامی جمهوری اسلامی ایران گفت: انقلابی بودن پلیس ایران اسلامی از بارزترین مظاهر ارزش های فرهنگی است و پلیس مسلمان باید با ظاهری آراسته و مناسب در جامعه حضور پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سردار محرم مجرد مشاور فرمانده انتطامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با بیان اینکه پلیس در تراز جمهوری اسلامی باید در رفتار و گفتار خود الگو باشد گفت: عملکرد درست و صحیح پلیس، اقتدار و محبوبیت ناجا را در سطح جامعه افزایش می دهد.

وی در جمع فرماندهان، معاونان و روسای پلیس یزد افزود: علاقه، اشتیاق و نیت کارکنان برای انجام وظایف محوله موفقیت در ماموریت های پیش روی پلیس را در پی خواهد داشت و انگیزه نداشتن باعث مشروط شدن صیانت خواهد شد که باید به این مهم توجه ویژه داشت.

مشاور فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: اگر کارکنان پلیس اهمیت نقش خود را در جامعه بدانند و هرکس هر وظیفه ای را که بر عهده دارد به خوبی بشناسد؛ آن وقت در ماموریت ها موفقیت به دست خواهیم آورد.

مجرد تصریح کرد: انقلابی بودن پلیس ایران اسلامی از بارزترین مظاهر ارزش های فرهنگی است و پلیس مسلمان باید با ظاهری آراسته و مناسب در جامعه حضور پیدا کند.

وی با بیان اینکه فرماندهان پلیس باید در بعد معنوی الگو باشند و عناصر معنوی را سرلوحه کار خود قرار دهند افزود: چنانچه در گفتار، رفتار و عملکرد خود مراقبت نماییم دچار لغزش و انحراف نخواهیم شد.

مشاور فرمانده نیروی انتطامی ایران(ناجا) با بیان اینکه دین برای سعادت و آسان کردن زندگی انسان است ادامه داد: هرکجا ما به دستورات دینی عمل کنیم و تفکر ما نیز دینی و الهی باشد دچار مشکل نخواهیم شد.

وی، دانش، تجربه و مهارت را در انجام امور روزانه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: وقتی مهارت و آگاهی در کار نباشد آن وقت انحراف و مشکلات بعدی را شاهد خواهیم بود.