3 فرمانده انتظامی کاشان گفت: 30 هزار لیتر گازوییل قاچاق در کاشان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سرهنگ علی پورکاوه بیان داشت: ماموران انتظامی در بازرسی از یک کامیون کشنده تانکردار 30 هزار لیتر گازوییل  قاچاق بدون مدارک گمرکی کشف کردند.

وی افزود: در این زمینه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی تحویل شد.